Advokáti
  • Mgr. Michal Hanzlík
  • Mgr. Petra Kadláčová
  • JUDr. Eliška Vraná
  • Mgr. Milan Lukenda
Advokátní koncipienti
  • Mgr. Jiří Brabec
  • Mgr. Marek Čermák
Spolupracovníci
  • Tereza Falusová
  • Ing. Irena Novotná
  • Mgr. Markéta Houdková

Mgr. Michal Hanzlík je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 1998. Od roku 2001 poskytuje právní služby jako advokát se zaměřením na firemní klientelu. Specializuje se na obchodní a občanské právo. Mgr. Michal Hanzlík je dále činný jako rozhodce dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.

Právní služby poskytuje rovněž v jazyce anglickém a ruském.

Mgr. Petra Kadláčová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Během svého studia se zúčastnila vzdělávacího projektu „Právní klinika“ se zaměřením na obecné právní poradenství. V roce 2008 se zúčastnila vzdělávacího projektu vedeného Embassy CES v Bostonu - USA.

Zaměření: občanské a obchodní právo, pracovní právo, právo veřejných zakázek, právo hospodářské soutěže, převody nemovitostí.

Mgr. Petra Kadláčová poskytuje právní služby též v angličtině.

Mgr. Bc. Michael Živěla je absolventem Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Právní služby poskytuje v jazyce českém a anglickém.

JUDr. Eliška Vraná je bývalou soudkyní. V současné době pracuje jako advokátka, která se řadí mezi přední specialisty na trestní právo v České republice.

Mgr. Milan Lukenda je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 2010.

Zaměření: občanské a obchodní právo, autorské právo.

Právní služby poskytuje rovněž v jazyce anglickém, německém a chorvatském.

Mgr. Jiří Brabec je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během studia dále absolvoval dvousemestrální studijní pobyt na právnické fakultě Helsinkské Univerzity.

Právní služby poskytuje v jazyce českém a anglickém.

Mgr. Marek Čermák je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Právní služby poskytuje v jazyce českém a anglickém.

Ing. Irena Novotná je účetní a daňovou specialistkou s bohatou praxí v oblastech souvisejících s daněmi a účetnictvím. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické poradenství v záležitostech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech souvisejících.

Hanzlík & Partněři Na Hřebenech II 1718/8 tel.: 241 434 177 fax: 257 213 895 e-mail: advokati@1923.cz www.1923.cz